Nøkkelen til mestring, suksess og fremgang ligger i det enkelte individ. Min behandlingsfilosofi går ut på å hjelpe deg med å hjelpe deg selv.

Tidlig behandling av traumer og psykiske plager er viktig for å avgrense stress, styrke egne ressurser og bidra til økt mestring.

 "Du besitter kontroll over ditt indre sinn, ikke ytre hendelser. Forstå dette, og du vil finne styrke."

- Marcus Aurelius

Velkommen til psykologspesialist Britt Wenche Pedersen, en av Norges mest erfarne kliniske psykologer.

Mennesker har forskjellig utgangspunkt for samtaler med psykolog. Noen ønsker hjelp til å takle depresjonstilstander, angstlidelser, stress, overbelastning, konflikter eller kriser. For andre handler det om et ønske om langsiktig personlig vekst og positiv egenutvikling. Uansett hva ditt utgangspunkt er ønsker jeg å være en samtalepartner som kan hjelpe deg med å bli en enda bedre utgave av deg selv.

Jeg tar utgangspunkt i dine behov, hjelper deg med å definere tydelig hva du ønsker å oppnå og vil gjennom samtaler og velprøvde behandlingsopplegg jobbe med å finne årsaker og løsninger på det du ønsker å forbedre.

Jeg driver privat psykologpraksis med offentlig refusjonsordning. Dette betyr at du som klient bestemmer om du vil gå i behandling privat, eller skaffe henvisning fra lege og få behandlingen dekket av det offentlige helsevesenet.

Bestill time

Eksempler på problemstillinger jeg jobber mye med i min praksis er

    Livsveiledning og selvutvikling

    Bearbeidelse av vonde opplevelser og traumer

    Behandling av helseangst og depresjoner

    Samlivsproblematikk og familierådgivning

    Forebygging av utbrenthet og demotivasjon hos helsearbeidere

Jeg tar imot voksne mennesker i alle aldre og fra alle yrkesgrupper - både enkeltindivider, par og familier. Behandlingen er målrettet, og varighet avhenger av problemstillingene det skal jobbes med og hvilke målsettinger vi setter for behandlingen.

Når familie- og parrelasjoner blir vanskelige kan en nøytral tredjepart være et effektivt bidrag til løsning. Bakgrunn for samtalene kan typisk være vonde hendelser, skjevhet i arbeids- og omsorgsoppgaver, livsstilsrelaterte problemer eller mangel på intimitet. En nøytral tredjepart kan fungere som veileder og støttespiller for å få partene til å snakke bedre sammen tidligere, eller bidra til å løse opp i fastlåste situasjoner.